CSS копчиња

Original: http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/Menu.html
Преведено од: Macedonia travels
Имајте во предвид дека ова е превод на оригиналниот W3C документ и е во сопственост на W3C. Не преземаме никаква одговорност за грешки во копијата.

Слободно може да ги додадете следните CSS копчиња на страници кои користат стилски листови, под услов да се исполнат следните насоки:

  1. Можете да додадете копчиња преземени само од URLата од долунаведената листа
  2. Копчињата не смеат да се користат на начин кој сугерира спонзорство или одобрување на вашиот производ, услуга или интернет сајт од страна на W3C.
  3. Копчињата не може да се користат со цел омаловажување на W3C, неговите организации - членови, услуги или производи.
  4. Логото мора да претставува активен линк до http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssos
Направено со CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcos
CSS http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssom
Комплетот копчиња дадени подолу се делумно транспарентни така што се „прилагодуваат“ кон средината. Сфаќате? Трите копчиња се рендерирани подолу на различни бои на позадини (привремено користејќи го атрибутот BGCOLOR):
CSS Направено со CSS CSS
CSS Направено со CSS CSS
CSS Направено со CSS CSS
CSS Направено со CSS CSS
URLата за горните копчиња се (од лево кон десно) http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssts, http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcts и http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/csstm.
Валиден CSS! Ако го користите ова копче, тогаш тврдите дека исправноста на CSS стилските листови од вашата страница е проверена. Одете до CSS валидаторот и тестирајте си ја страницата: ќе ви каже дали може да го користите ова лого, и доколку може, како.

Дизајн на логото Verso [линк од 1997] со персонал на W3C.

Хекон Лие (Håkon Lie)